Skip to main content

Condicions de contractació

El present acord regula les condicions generals de compra dels diversos productes i serveis oferts en la present pàgina web per CELTIC REALMS, S.L. (d’ara endavant FLAHERTY’S) amb NIF núm. B61179958 i domicili en Plaza Joaquim Xirau S/N de (08002) Barcelona (ESPANYA).

El CLIENT en el moment que completa el procés de registre, i compra algun dels nostres productes, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d’accés i ús del nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través de l’enllaç “Avisos Legals”.

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per a obligar-se contractualment.

El contracte actual està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web, i es pot descarregar en format PDF en el moment de la contractació.

 

 1. PREUS I IMPOSTOS

En contraprestació pel producte adquirit, el CLIENT accepta pagar expressament a FLAHERTY’S les quantitats especificades en el moment de la compra en la relació de preus establertes en la web www.pflaherty.com per als productes triats.

Els productes que s’ofereixen en aquesta web estan subjectes a l’Impost del Valor Afegit (IVA) que ESTÀ INCLÒS en els preus que es detallen per a cada producte.

Les despeses de transport NO estan inclosos en el preu dels productes.

Una vegada finalitzada la selecció de productes i de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de conducta al pagament d’aquest, en pantalla apareixerà el preu final de la compra que inclourà l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit), les despeses de gestió, embalatge i d’enviament, si procedeixen, que es reflectiran en l’ordre de comanda en el moment d’efectuar la compra i en la factura.

No s’inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció com inclòs.

 

 1. PROCEDIMENT DE COMPRA

A través d’aquesta pàgina web solament podran ser realitzades comandes per persones físiques majors de 14 anys i societats.

En la pàgina web es detallen tots els nostres productes de manera individualitzada. El procediment per a efectuar i gestionar la compra es va indicant en la pàgina web i només han de seguir-se els següents passos:

 1. Triar el producte que desitgi adquirir.
 2. En seleccionar un producte podrà ser afegit a la Cistella de la Compra i podrà triar entre continuar comprant o tramitar la comanda.
 3. Per a tramitar la comanda, si és la primera vegada que accedeix al nostre portal, cal emplenar un formulari de registre amb les seves dades personals i crear un compte personal com a usuari. Completat aquest pas rebrà, en el correu electrònic que hagi indicat, la confirmació que el registre s’ha realitzat correctament. En cas que sigui un usuari ja registrat, per a continuar amb el procés de compra bastarà que introdueixi el nom d’usuari i contrasenya que va generar en la primera compra. El codi d’usuari i la contrasenya són personals i corresponen a la persona que va efectuar el procés de registre, qui és responsable exclusiu la seva custòdia. A través del seu compte podrà gestionar la informació que disposem i modificar o actualitzar les seves dades.
 4. A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen un a un els articles seleccionats i es calcula el preu total.
 5. Així mateix, serà necessari indicar les adreces de facturació i lliurament de la compra realitzada. Serà possible indicar una adreça única per a la facturació i el lliurament.
 6. Una vegada tramitat el procés, serà necessari marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació els termes i condicions de venda.
 7. En la pàgina web se li facilitaran els mecanismes perquè pugui efectuar-se el pagament en funció del sistema triat en cada cas.
 8. Una vegada introduïts les dades per al pagament, haurà de confirmar la comanda prement el botó ”Comprar”.
 9. Una vegada premut el botó “Comprar” es procedirà a l’enviament mitjançant correu electrònic de la confirmació de la comanda.

El CLIENT es dona per informat que les fotografies i descripcions dels productes en la pàgina web són una imatge aproximada dels productes i serveis oferts per la qual cosa és possible que puguin diferir de l’original. Les descripcions i il·lustracions dels productes oferts a través de la present pàgina web es realitzen merament a títol informatiu.

 

 1. DISPONIBILITAT I ENTREGA 

Els productes oferts per FLAHERTY’S es troben disponibles per a la seva distribució en qualsevol part del món i els serveis oferts disponibles per a la seva execució només a Espanya.

Les comandes de productes, reserves i targeta regal, es processaran una vegada que s’hagi rebut correctament el pagament.

A fi que en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda i del pagament.

Els productes i serveis oferts per FLAHERTY’S estaran sempre subjectes a disponibilitat que s’indicarà específicament en la nostra Web per a cada producte o servei pel que, en cas de no trobar-se disponible algun article ofert o data de reserva, s’informarà degudament de la falta de disponibilitat al client per a la compra. En condicions normals, tots els productes que apareixen en la nostra Web es troben disponibles per al seu lliurament en els terminis indicats i els serveis per a la seva execució en les dates i hores disponibles indicades.

En els casos en els quals, una vegada realitzat la comanda, el producte contractat pel CLIENT es trobi esgotat, se l’informarà d’això degudament i se li oferirà un producte alternatiu de característiques similars d’igual preu i qualitat al comprat. Si, així i tot, el CLIENT no estigués interessat a acceptar l’alternativa proposada, FLAHERTY’S procedirà a la devolució de la suma ja abonada i l’informarà dels tràmits i terminis de reemborsament.

Com a norma general, el termini màxim de lliurament en domicili dels productes serà de 5 dies des del moment de la compra i a partir del moment en què hàgim confirmat el seu pagament. Aquests terminis de lliurament són aproximatius i en cap cas vinculants per a FLAHERTY’S.

Els lliuraments es realitzaran tots els dies incloent festius. És recomanable que el CLIENT comuniqui les seves preferències horàries per al lliurament en emplenar les dades de la comanda en l’apartat destinat a Comentaris.

El lliurament del producte comprat a domicili s’efectuarà pel transportista juntament amb un albarà de lliurament en l’adreça indicada en l’ordre de comanda que el client haurà de signar com a document de recepció. Així mateix, el CLIENT estarà degudament informat en el cas que ocorri una incidència o el lliurament es retardi per qualsevol motiu.

Si no fos possible el lliurament en l’adreça indicada per absència del destinatari, el transportista es posarà directament en contacte amb el CLIENT i se li indicarà detalladament els passos a seguir. En el cas que la impossibilitat del lliurament sigui ocasionada per haver-se consignat una adreça errònia, el cost de la reexpedició de la comanda serà a càrrec del CLIENT. FLAHERTY’S no es responsabilitza dels retards en els lliuraments de les peces comprades per causes atribuïbles al transportista.

 

 1. PAGAMENT I PERÍODES DE PAGAMENT 

S’accepta les següents formes de pagament:

 • Targeta de Crèdit o Dèbit: La transacció es realitza connectant directament amb l’entitat bancària CAIXABANK a través de la seva passarel·la de pagament.

 

 • PayPal: Connectant directament amb Paypal.

Una vegada realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació d’aquest.

FLAHERTY’S no té coneixement de les dades referents a la seva targeta de crèdit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

Els pagaments són previs al lliurament del producte o prestació del servei, per la qual cosa FLAHERTY’S no proporcionarà el producte sol·licitat fins al moment en què hagi rebut el pagament d’aquest.

FLAHERTY’S es reserva el dret a cancel·lar temporal o definitivament els serveis prestats, davant qualsevol incidència en matèria de cobrament d’aquests.

 

 1. FACTURES

En realitzar el pagament corresponent, rebrà la Factura de la seva compra en format PDF en el correu electrònic que hagi indicat a aquest efecte en el moment de tramitar la comanda.

El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant FLAHERTY’S exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

 

 1. GARANTIA

En FLAHERTY’S ens esforcem per facilitar serveis de la màxima qualitat, encara que, donada la naturalesa d’aquests, no podem oferir una garantia de satisfacció en tots els articles oferts. En cas que, per qualsevol motiu, no rebi el producte o servei correctament, haurà de comunicar-nos-el al més aviat possible indicant-nos la incidència que intentarem, si es verifica l’error, l’esmenarem com més aviat millor.

En tot cas, determinats productes queden sotmesos a controls de qualitat i estan garantits contra defectes de producció per un termini de 3 anys des de la data de compra. La garantia cobreix qualsevol vici de fabricació, de disseny o de material, encara que serà necessari que es posi de manifest la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella. La garantia cobreix únicament els productes defectuosos. No cobreix cops, ús inadequat, o altres que no siguin atribuïbles a un defecte del proveïdor o a una tara en el producte. Durant el període de garantia el CLIENT podrà retornar el producte i procedirem a la seva reparació o substitució. Les despeses de transport que es generin per les devolucions sota garantia NO seran per compte del CLIENT.

El document de garantia és la factura de compra.

 

 1. DEVOLUCIONS 

Les següents condicions de devolució dels nostres productes no s’apliquen en el cas d’exercici del dret de desistiment.

Només s’admetran devolucions o canvis dels productes en cas de defecte de fàbrica, danys en el transport o errors de lliurament. En qualsevol cas, no hauran d’haver transcorregut més de 14 dies des de la recepció del producte i s’hauran d’incloure l’embalatge i accessoris. Es comprovarà prèviament a l’acceptació de què es tracta d’un defecte o anomalia de fabricació o d’embalatge i no un ús, manipulació o magatzematge inadequats o negligents. S’acompanyaran sempre del corresponent albarà de lliurament o de la factura.

Tant en el cas de devolució per defecte de fabricació o embalatge com en el cas d’error en la comanda s’oferirà a CLIENT, si és possible, la reparació o la seva substitució per una altra alternativa sense cost addicional i sense dret, per part del CLIENT, a cap mena de compensació. Les despeses que generi l’enviament de la comanda reparada o correcta seran a càrrec de FLAHERTY’S.

En tot cas, la devolució quedarà sempre subjecta a previ examen per part de FLAHERTY’S de l’estat del producte objecte de devolució i a la verificació que s’han complert els requisits exigibles en les presents condicions de venda. Una vegada rebuda la devolució i en cas que procedeixi, reemborsarem l’import cobrat en un termini màxim de 30 dies i en els mateixos termes que es van usar per a realitzar el pagament.

FLAHERTY’S es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora del termini fixat o de productes que no es trobin en les mateixes condicions en les quals van ser rebuts.

Les devolucions es gestionaran a través de l’enviament d’un correu electrònic a contabilidad@pflaherty.com realitzant una descripció dels motius i de les causes al·legades per a la devolució. Així mateix, serà necessari assenyalar el nom i cognoms i el número de referència de la comanda. Una vegada rebuda la petició, la tramitarem oportunament.

 1. DRET DE DESISTIMENT 

IMPORTANT: El CLIENT té dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació, excepte quan aplicació alguna de les excepcions previstes en l’article 103 del Regal Decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de Defensa dels Consumidors i Usuaris. A aquest efecte, a títol enunciatiu, però no exhaustiu, es posa en coneixement del consumidor que, donada la naturalesa de determinats productes o serveis, el dret de desistiment no serà aplicable: als béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; als béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintados després del lliurament; i en els contractes que es refereixen a serveis relacionats amb activitats d’esplai, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.

En els casos en els quals el CLIENT tingui dret a desistir del contracte actual, el termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals a comptar des del dia en què vostè o un tercer per vostè indicat i diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per a exercir el dret de desistiment, deurà vostè notificar-nos a CELTIC REALMS, S.L. Plaza Joaquim Xirau S/N, 08002 Barcelona, correu electrònic: contabilidad@pflaherty.com, la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

 

Model de formulari de desistiment

A la atenció de

CELTIC REALMS, S.L.

Plaza Joaquim Xirau S/N

08002 Barcelona

contabilidad@pflaherty.com 

 

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent be:

Rebut/Demanat el:

Nom del consumidor:

Signatura del consumidor

Data

 

Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva part d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, inclosos les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del contracte actual.

El CLIENT suportarà els costos directes de devolució dels béns, per la qual cosa es deduirà del reemborsament el cost de recollida, excepte en cas que el motiu sigui la qualitat defectuosa del bé o un error en l’enviament per part nostra.

Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament.

L’informem que podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució d’aquests, segons quina condició es compleixi primer.

Una vegada notificada la sol·licitud de desistiment, haurà de retornar-nos els béns a CELTIC REALMS, S.L., Plaza Joaquim Xirau S/N, 08002 Barcelona o a la direcció que s’indiqui al CLIENT, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

Els béns objecte de devolució han d’estar en perfecte estat, no haver estat danyats, presentar deformacions, ni presentar signes de desgast, ratlladures o taques. Vostè serà responsable de la disminució del valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

 

 1. PERFECCIÓ DEL CONTRACTE I MODIFICACIONS DELS SERVEIS 

El contracte actual es perfeccionarà amb el pagament del producte i l’enviament al CLIENT d’un correu electrònic de confirmació amb una descripció de la compra realitzada.

FLAHERTY’S es reserva el dret a modificar de qualsevol forma les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l’objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per al CLIENT.

 

 1. OBLIGACIONS DE LES PARTS 

FLAHERTY’S es compromet a proporcionar al CLIENT els productes i serveis que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació del servei, així com a cuidar del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d’un equip tècnic i informàtic adequat, i a gestionar les operacions de logística, enviament i lliurament de la compra realitzada a través del transportista.

El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del producte seleccionat en el temps i forma fixat en les presents condicions de venda i a la seva recepció en el lloc indicat per al lliurament.

FLAHERTY’S no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d’aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes en la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a FLAHERTY’S qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat.

 

 1. COMUNICACIONS 

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de FLAHERTY’S qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT haurà de posar-lo en coneixement de FLAHERTY’S en l’e-mail o telèfons indicats en la nostra pàgina web.

En compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, l’informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web i als serveis en ella oferts, es realitzaran per mitjans de correu electrònic a l’adreça d’e-mail que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, té l’opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça contabilidad@pflaherty.com indicant en l’assumpte la paraula BAIXA.

 

 1. COMPROMÍS, ACCEPTACIÓ I VALIDESA DEL CONTRACTE

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d’ús i la política de privacitat de la pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes i serveis, incloent, en el seu cas, el de lliurament, oferts en la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el contracte actual electrònic, per la qual cosa afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment del contracte actual, i per tant, les accepta integra i expressament.

El CLIENT és plenament conscient que l’acceptació i execució del contracte actual tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “Comprar” indicat en la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

 

 1. NORMATIVA APLICABLE

El contracte actual té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les Parts se sotmetran als jutjats o tribunals que resultessin competents en cada cas.

Així mateix, posem a la disposició dels nostres clients el següent enllaç d’accés a la plataforma de resolució de litigis en línia oficial de la Comissió Europea.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

 

 1. DADES PERSONALS 

El procés de contractació requereix que empleni formularis de dades personals amb la finalitat de tramitar i gestionar les comandes i, si l’autoritza, per a remetre-li informació comercial sobre els nostres productes i serveis. El subministrament d’aquestes dades personals requereix l’aprovació prèvia de la nostra Política de Privacitat.

Atenció: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 23/04/2020. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i productes oferts. Si us plau, comprovi la data d’emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.