Skip to main content

Política de privacitat

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de FLAHERTY’S i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i de no recaptar informació innecessària. Tot seguit, us proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra política de privacitat en relació amb les dades personals que recaptem, explicant el següent:

 • Qui és el responsable del tractament de les vostres dades.
 • Per a quines finalitats recaptem les dades que us sol·licitem.
 • Quina és la legitimació per al seu tractament.
 • Durant quant de temps les conservem.
 • A quins destinataris es comuniquen les vostres dades.
 • Quins són els vostres drets.
 1. Responsable

CELTIC REALMS, S.L. (B61179958), en nom i representació de les empreses que composen GRUPO FLAHERTY’S:

 • BIA HIBERNIA ESPAÑA, S.L. (B91318998)
 • INIS MOR, S.L (B61179933)

Plaça Joaquim Xirau nº 2

08002 Barcelona 

rgpd@pflaherty.com

 

 1. Finalitats, legitimació i conservació dels tractaments de les dades enviades a través de:
 • TRAMESA DE CORREUS ELECTRÒNICS.

Finalitat: Contestar les sol·licituds d’informació, atendre les peticions i respondre a les consultes o els dubtes.   

Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través de l’adreça de correu electrònic.

Conservació: Fins que s’ha respost la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament.

 • TRAMESA DEL CURRÍCULUM VITAE PER CORREU ELECTRÒNIC O MITJANÇANT EL FORMULARI A APLICAR.

Finalitat: Disposar del vostre currículum per participar en els nostres processos de selecció de personal.

Legitimació: El consentiment de l’usuari en remetre’ns la seva informació personal i el currículum per als nostres processos de selecció de personal.

Conservació: Durant el desenvolupament dels processos de selecció de personal oberts i durant 1 any per a futurs processos.

 

 • FORMULARI DE CONTACTE.

Finalitat: Facilitar un mitjà perquè us pugueu posar en contacte amb nosaltres i contestar a les vostres sol·licituds d’informació, i enviar-vos comunicacions dels nostres productes, serveis i activitats, també per mitjans electrònics, si marqueu la casella d’acceptació.

Legitimació: El consentiment de l’usuari quan ens sol·licita informació a través del nostre formulari de contactes i quan marca la casella en què accepta la tramesa d’informació. 

Conservació: Fins al moment de la vostra sol·licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En cas d’haver acceptat rebre trameses comercials, fins que en sol·liciteu la baixa.

 • SUBSCRIPCIÓ A LA NOSTRA NEWSLETTER.  

Finalitat: Enviament del nostre butlletí comercial i de comunicacions informatives i publicitàries sobre els nostres productes o serveis que siguin del vostre interès, també per mitjans electrònics.

Legitimació: El consentiment de l’usuari en subscriure’s a les nostres trameses comercials i/o newsletters. 

Conservació: Fins que l’interessat sol·liciti la baixa de la subscripció als nostres enviaments comercials.  

 • FORMULARI DE REGISTRE.

Finalitat: a. Tramitar i gestionar la seva alta com a usuari registrat per a facilitar-li les seves pròximes compres, en guardar les seves dades. b. Enviar-li informació i comunicacions dels nostres productes, serveis i ofertes, fins i tot per mitjans electrònics. 

Legitimació: a. El consentiment de l’usuari en registrar-se en la pàgina web com a usuari/client. b. Interès legítim del responsable a mantenir als seus usuaris/clients informats sobre els nostres productes, serveis i ofertes. 

Conservació: a. Durant el temps en el qual l’usuari estigui donat d’alta com a usuari registrat en la pàgina web. b. Mentre no exerciti el seu dret d’oposició als enviaments comercials o exerceixi el seu dret de cancel·lació de les seves dades personals. 

 • FORMULARI DE COMPRA DE PRODUCTOS I/O SERVEIS.

Finalitat: . Tramitar i gestionar la compra i, en el seu cas, lliurament de la seva comanda i les tasques administratives derivades. b. Enviar-li informació i comunicacions dels nostres productes, serveis i ofertes, fins i tot per mitjans electrònics. Legitimació: a. Execució del contracte de venda. b. Interès legítim del responsable a mantenir als seus clients informats sobre els nostres productes, serveis i ofertes. 

Conservació: a. Mentre duri la relació contractual i, finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació exigits legalment per a atendre eventuals responsabilitats. b. Mentre no exerciti el seu dret d’oposició als enviaments comercials o exerceixi el seu dret de cancel·lació de les seves dades personals. 

 • FORMULARI DE COMENTARIOS (BLOG).

Finalitat: Publicar el seu comentari en la secció del blog de la pàgina web. 

Legitimació: El consentiment de l’usuari en enviar les seves dades personals i comentaris en la publicació corresponent. 

Conservació: Mentre la publicació en el blog estigui publicada en la pàgina web. 

Informació tractament de la imatge: GRUP FLAHERTY’S l’informa que la seva imatge (fotografia i/o vídeo) pot ser captada durant la celebració d’esdeveniments i activitats organitzades per a la seva publicació en la nostra pàgina web, xarxes socials o altres mitjans de comunicació amb la finalitat de promocionar l’entitat. Si no desitja aparèixer en aquestes publicacions, preguem que ho comuniqui expressament al personal de l’establiment.

 

Obligació de facilitar-nos les vostres dades personals i conseqüències de no fer-ho.

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys o, si escau, disposar de prou capacitat jurídica per contractar.

Les dades personals sol·licitades són necessàries per gestionar les sol·licituds i/o prestar els serveis que es pugueu contractar, per la qual cosa, si no ens les faciliteu, no us podrem atendre correctament ni prestar-vos el servei que heu sol·licitat. 

 • Destinataris de les vostres dades

Les vostres dades són confidencials i no se cediran a tercers, tret que n’hi hagi obligació legal.

Les dades personals que es publiquin en el blog de la pàgina web seran públics per a la resta dels usuaris.

 • Drets en relació amb les vostres dades personals

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan aquest s’hagi atorgat per al tractament de les seves dades. En cap cas la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades anteriorment.

Igualment, podeu exercir els drets següents:

 • Sol·licitar l’accés a les vostres dades personals o rectificar-les quan siguin inexactes.
 • Sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no calguin per als fins per als quals van ser recollides.
 • Sol·licitar que se’n limiti el tractament en determinades circumstàncies.
 • Sol·licitar l’oposició al tractament de les dades per motius relacionats amb la vostra situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos en la normativa. 
 • Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els vostres drets: Mitjançant un escrit adreçat al responsable, a la seva adreça postal o electrònica (indicades a l’apartat A), amb la referència “Dades personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les vostres dades, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 • Cookies

Veure Política de Cookies.

 • Seguretat de les vostres dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades respecte a la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

 • Actualització de les vostres dades

És important que, perquè puguem mantenir les vostres dades personals actualitzades, ens informeu sempre que hi hagi hagut cap modificació; en cas contrari, no responem de la seva veracitat. 

No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugueu facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles en la nostra pàgina web.

Aquesta política de privacitat pot ser modificada per adaptar-la als canvis que es produeixin a la nostra web, i també a modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa cal llegir-la cada vegada que ens faciliteu les vostres dades a través d’aquesta web.